Dịch vụ logistics: Yếu toàn diện!

Thông tin tại hội thảo về phát triển dịch vụ logistics (*), do Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam phối hợp với báo Thương mại tổ chức cuối tuần qua, cho thấy khả năng đánh mất thị trường nội địa của doanh nghiệp logistics Việt Nam là không nhỏ. Mở đầu cuộc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Thương mại Lương Văn Tự nói rằng các doanh nghiệp dịch vụ logistics sắp tới sẽ đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn, khi Việt Nam thực hiện cam kết mở cửa thị trường dịch vụ này cho nhà đầu tư nước ngoài.

Ông nói: “Trong quá trình đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), chúng ta đã cam kết cho nước ngoài được thiết lập ngay các doanh nghiệp liên doanh, với tỷ lệ góp vốn 49-51%, để thực hiện kinh doanh các dịch vụ vận tải, giao nhận, kho bãi… Ba năm sau, tỷ lệ góp vốn của phía nước ngoài sẽ tăng lên và họ có thể thiết lập các công ty 100% vốn sau 5-7 năm”.

0982.758.520
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon